ZigaForm version 5.5.1
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań +48 61 826 11 52

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część II

czytaj więcej

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część III

czytaj więcej

BUSINESS CONTINUITY MANAGER – WDROŻENIE SYSTEMU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA WG ISO 22301

czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27001

czytaj więcej

Praktyczne podejście do wdrożenia SZBI zgodnie z ISO 27001

czytaj więcej

Ocena zgodności podmiotu przetwarzającego z przepisami RODO

czytaj więcej

Jak zbudować i zautomatyzować system zarządzania ryzykiem w parku narodowym?

czytaj więcej

Automatyzacja systemu zarządzania ryzykiem w Parkach Narodowych

czytaj więcej

Jak zbudować i zautomatyzować system zarządzania ryzykiem w Spółce Giełdowej?

czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych

czytaj więcej

Praktyczne podejście do Ustawy o KSC

czytaj więcej

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

czytaj więcej

Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem w SZCD

czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem wg Decyzji 126/MON.

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej

Szkolenie z obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina

czytaj więcej

Zbudowanie Procesu Analizy Ryzyka w Spółce Giełdowej o międzynarodowym charakterze.

czytaj więcej

Wyzwania stawiane przed jednostkami służby ochrony zdrowia w zakresie KSC.

czytaj więcej

Analiza ryzyka w organizacji ochrony zdrowia

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej

Znaczenie ciągłości działania w Cyberbezpieczeństwie.

czytaj więcej

BCLE-2000 – we współpracy z DRI Poland

czytaj więcej

Wstęp do tematu zarządzania ciągłością działania.

czytaj więcej