ZigaForm version 5.5.1
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań +48 61 826 11 52

Przetwarzanie danych medycznych – obowiązek informacyjny dla pacjenta

czytaj więcej

Istota i konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Skybox – narzędzie bez akronimu

czytaj więcej

Konsekwencje przekazywania danych z polskich firm do Wielkiej Brytanii – Brexit a RODO

czytaj więcej

Czy ubezpieczycielowi może zostać udostępniona dokumentacja medyczna?

czytaj więcej

Przetwarzanie danych osobowych pracowników spółki produkcyjnej dla celów ZFŚS

czytaj więcej

Ryzyko utraty reputacji. Więcej niż jeden „wizerunek” firmy

czytaj więcej

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a incydenty bezpieczeństwa komputerowego

czytaj więcej

Ubieganie się o wizę dla pracownika – transfer do krajów trzecich

czytaj więcej

Problem przekazywania danych osobowych z urzędu skarbowego do organizacji pożytku publicznego

czytaj więcej

Delegacja pracownika zgodna z RODO

czytaj więcej

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji – ustawa sektorowa

czytaj więcej

Standard COBIT a bezpieczeństwo teleinformatyczne

czytaj więcej

Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

czytaj więcej

Jak ważny jest „compliance” zapór sieciowych i jak go osiągnąć

czytaj więcej

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zagadnienia praktyczne

czytaj więcej

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a RODO

czytaj więcej

Bieg przez płotki, czyli o analizie ryzyka ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

czytaj więcej

Lokalizacja GPS samochodów służbowych

czytaj więcej

Zbroja, miecz i tarcza, czyli o definiowaniu zabezpieczeń i analizie ryzyka

czytaj więcej

Zgoda jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

czytaj więcej

PESEL vs. RODO

czytaj więcej